Đăng ký vay

 

 

 

Họ & Tên (*)

Số điện thoại của ban(*)

Số CMND (*)

Nơi làm việc:

Bạn có hộ khẩu hay KT3 tại:

Thu nhập hàng tháng (*)
 3 - 4 triệu 4 - 10 triệu 10 - 20 triệu Trên 20 triệu

Bạn Có Bảo Hiểm Nhân Thọ hoặc Thẻ Tín Dụng (Visa Credit Card) không?(*)
  Không

Mục đích vay vốn